Wij zijn een kleine actieve geloofsgemeenschap van zoekende christenen. En wij zijn een onderdeel van een wereldwijde broederschap waarin centraal staan:
  • de gelovigen doop
  • de zelf geschreven belijdenis
  • actieve vredesgedachte
  • ondogmatisch denken
Doopsgezinden vinden dat de keuze voor het geloof een vrije en bewuste keuze van volwassen mensen is. Je wordt gedoopt nadat je je eigen geloofsbelijdenis hebt uitgesproken. Door de doop verbind je je aan God en kies je voor een gezamenlijke weg in de gemeente. Water is daarbij een belangrijk symbool: het staat voor dood en chaos maar is ook bron van leven.
Anderen kiezen er voor om zich nog niet te laten dopen maar wel mee te doen in de gemeente. Deze belangstellenden (soms vrienden genoemd) kunnen zeer actief betrokken zijn bij de activiteiten van de gemeenten.

Geloof en leven, woorden en daden zijn voor doopsgezinden onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dat kader is het werken aan vrede belangrijk.

We willen een open plaats zijn waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingenna te denken over geloof en leven en om vorm te geven aan spiritualiteit.

Doopsgezind begon na een korte fase van religieus fanatisme en extremisme in het gewelddadige 'Nieuwe Jeruzalem' te MŁnster (1534-35), met de ex-pastoor van Witmarsum (Friesland), Menno Simons (1496-1561). Hij gaf het verwarde doperdom in ons land een nieuw perspectief. Hij nam het evangelie zo letterlijk mogelijk, preekte de afzondering van de 'wereld': het dragen van wapens en het zweren van eden werd verboden; geloof kwam minder op woorden en rituelen aan dan op daden. Ook de mennonieten of mennisten werden zwaar vervolgd: enkele duizenden volgelingen werden geŽxecuteerd, anderen vluchtten vooral naar Polen. Hoewel ook Menno voortdurend op de vlucht was, slaagde hij erin het gemeenteleven te organiseren. Hij is dan ook de eerste en de enige (radicale) hervormer van Nederlandse bodem.

Nadat het calvinisme ca 1550 als nieuwe concurrent opkwam en omstreeks 1578 de vervolging zou ophouden, raakten de min of meer getolereerde dopers zeer verdeeld. In de Gouden Eeuw liet het meest vooruitstrevende deel, de doopsgezinden, de afzondering van de wereld varen, terwijl een steeds kleiner deel, zich bij voorkeur mennoniet noemend, vasthield aan de oude leer en tradities. In de 18de eeuw werden veel doopsgezinden voorvechters van de Verlichting met haar ideaal van algemene tolerantie en politieke vrijheid, wat echter een sterk ledenverlies tot gevolg had. In 1811 werd de Algemene Doopsgezinde SociŽteit opgericht en daarmee zette een tweede periode van bloei in. Doopsgezind Nederland ontwikkelde zich verder tot een niet-dogmatische richting met veel aandacht voor praktisch christendom. De Gemeentedagbeweging aan het begin van de 20ste eeuw zorgde voor een verdieping van het geloofsleven en herijking van teloorgegane principes; hieruit zouden ook de broederschapshuizen voortkomen.

Zo zijn met vallen en opstaan, dankzij een sterk individueel bepaald geloof dat in gemeenschap beleefd wordt, de belangrijkste geloofskenmerken steeds overeind gebleven. Deze ontwikkeling heeft de Nederlandse doopsgezinden 'anders', vrijzinniger gemaakt dan hun geloofsgenoten elders in de wereldbroederschap. Doopsgezind geloof en sociaal bewustzijn uiten zich in de 20ste en 21ste eeuw vaak in praktisch hulpwerk in Zuid Amerika, Afrika en AziŽ en ook in de eigen omgeving in Nederland. Het rentmeesterschap van de aarde en de strijd tegen de bewapening zijn onderdelen van het werken aan een godsdienstig leven geworden.

De doopsgezinden vormen in Nederland een christelijke geloofsgemeenschap, beter bekend als Doopgezinde Broederschap, een eigentijdse en open groepering, zonder hiŽrarchische structuren, waar mannen en vrouwen ('broeders' en 'zusters') gelijkwaardig zijn. Wereldwijd zijn er 1,4 miljoen doopsgezinden, die dan meestal Mennonieten heten naar Menno Simons, of Brethren in Christ. De doopsgezinde broederschappen van over de hele wereld zijn verenigd in de Mennoite World Conference.Andere doopsgezinde organisaties

Doopsgezinde gemeente Zutphen

Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten Deventer

Doopsgezinde Gemeente Arnhem

Doopsgezinde gemeente Zwolle

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Mennoite World Conference

Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online