Broederkring
De broederkring komt meestal één maal per maand bij elkaar op een vrijdagavond.
Contactpersoon: Br. P.B.S. Kat, De Hovenlaan 76, 7325 VG Apeldoorn
telefoon 055 - 506 20 69 en 06 - 16 11 87 66
e-mail: pieterifh@gmail.com

Jonge Vrouwen
De Jonge Vrouwen komen meestal één maal per maand bij elkaar op een disdagavond.
Contactpersoon: Zr. J. Hommes - de Boer, Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
telefoon 055 - 533 55 38
e-mail: janny12@planet.nl

Gesprekskring
De gesprekskring onder leiding van br. A. Maris komt elke laatste dinsdag van de maand bij elkaar.
Contactpersoon: br. André Maris, meneermaris@gmail.com
Geborgen en uitdagend

Doopsgezinden zijn sterk op elkaar betrokken, delen vreugde en leed, zien naar elkaar om en vergeten anderen niet.

Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren zijn ontmoetingen onmisbaar. Gespreksgroepen zijn een belangrijke plek waar de leden en belangstellenden verder kunnen groeien in gelovig leven. Zij zijn zowel een plaats van geborgenheid als van uitdaging.