PALESTINE COMMUNITY MUSIC

Project van Musicians without Borders

Waarom is dit project gekozen om jarenlang te ondersteunen?
 • Het is een muziekproject voor kinderen in een geweldsituatie dat unaniem op een ledenvergadering van onze doopsgezinde gemeente is gekozen
 • Het is een Nederlands project
 • Het is goed georganiseerd; elk jaar is er een jaarverslag en een plan voor het volgende jaar
 • De begroting is 70.000 euro waarvan 93% in het project wordt geïnvesteerd omdat de overheadkosten zeer laag zijn
Hoe is de lokale situatie?

De West Bank is al decennia lang bezet gebied en heeft te maken met veel geweld of dreiging daarvan. Dat heeft een nadelige invloed op de ontwikkeling van de kinderen, die daardoor veel frustraties oplopen en agressief worden. De kinderen wonen in vluchtelingenkampen of in afgelegen dorpen. Ze gaan zo veel mogelijk naar school. Over het algemeen komen ze uit arme gezinnen. Hoe dit muziekproject daar intussen acht jaar aan gewerkt heeft zal ik in het volgende bericht uitvoerig bespreken met de taken van de projectleiders in Amsterdam en Palestina.

Hoe is het bij ons georganiseerd

Fabienne van Eck MwB West Bank Palestina (22K) De kerkenraad heeft het voorstel voor dit project in een ledenvergadering gedaan en maakt gedurende vijfjaar 1000 euro per jaar over. De KR heeft nauw contact met ondergetekende die namens ons projectleider is. Hij is bestuurslid van doopsgezind WereldWerk en voorzitter van de Midden Oosten-werkgroep. Hij heeft regelmatig, persoonlijk en per mail, contact met Laura Hassler, oprichter en directeur van MwB. Hiernaast zijn de contacten met Fabienne van Eck, projectleider in Palestina, zeer frequent.

Pieter KatOns project van Musicians without Borders

Wij hebben dit project gekozen omdat:
 • Musicians without Borders er in de afgelopen 7 jaar in geslaagd is om een cultuur van geweld en agressie om te vormen tot een cultuur van vrede, duurzaamheid en wederzijds respect door middel van allerlei vormen van muziek, waarbij duizenden kinderen en jongeren, zelfs hele gemeenschappen, worden betrokken
 • In een duidelijk financieel overzicht blijkt dat 93% van de binnen gekomen gelden aan het project besteed worden ? Doelstellingen en inhoud van de programma’s uitvoerig en duidelijk omschreven zijn
 • Er een uitgebreid programma voor kinderen en jongeren met beperkingen is waarbij de programma’s door professionele muziektherapeuten worden ontworpen
 • De organisatie zeer overzichtelijk en transparant is: Fabienne van Eck, afgestudeerd aan het conservatorium in Den Haag, is de project manager, zet de grote lijnen uit, heeft de artistieke leiding en legt verantwoording af aan MwB Amsterdam met Laura Hassler als directeur.
  Haar collega, Amad al Azzeh, is de fieldmanager, verzorgt de lokale logistiek en geeft geweldloosheid trainingen voor iedereen die MwB opleidt en begeleidt in Palestine Community Music
 • De hele gemeenschap op de West Bank betrokken wordt.
Musicians without borders Fabienne van Eck 2016 (16K) Op dit moment lopen er vier verschillende projecten van Musicians without Borders op de Westelijke Jordaanoever:
 • Training tot Muziek Workshop Leider
  De internationale en lokale trainers hebben samen een trainingsprogramma ontwikkeld voor maatschappelijk werkers en leraren die met kinderen en jongeren werken. Het programma van dans, zang, bodypercussion met verschillende aspecten van community music en leiderschap tot geweldloosheidsprincipes bereikt duizenden kinderen en jongeren in vluchtelingenkampen, kleuterscholen, scholen, ziekenhuizen, weeshuizen en afgelegen dorpen om zo op een veilige manier gedachten en emoties te uiten.
 • Deaf & Proud
  Ongeveer 5% van de bevolking op de West Bank is doof of slechthorend. Ook voor andere kwetsbare groepen, zoals slechtziende en blinde kinderen, kinderen met Down Syndrome, met ernstige leerproblemen, met traumatische problemen, is een apart programma “Music as Therapy” dat is opgezet door specialisten van Music Therapy International.
 • Rap for Social Change
  Rap is de internationale taal om de onderdrukte Palestijnse jongeren een stem te geven. Samen met Nederlandse rappers is dit project ontwikkeld in een vluchtelingenkamp op basis van geweldloosheidsprincipes.
Pieter Kat


MUZIEKONDERWIJS AAN DE KINDEREN OP DE WEST BANK IN GEVAAR

In het aprilnummer van doopsgezind nl schreef ik een artikel over het werk van Musicians without Borders. Na mijn presentatie op 29 mei en de goedkeuring van het project op de ledenvergadering is het nu ook ONS PROJECT!
Regelmatig heb ik contact met de artistiek leider van het project Fabienne van Eck die mij van alle informatie voorziet.

project Musicians without Borders IMG_1998 (447K) Inleiding
Het leven van kinderen in vluchtelingenkampen op de West Bank in Palestina is vaak uitzichtloos. Er is veel verdriet en pijn. Het geweld dat dagelijks zo maar kan losbarsten heeft een enorme invloed op het leven van deze kinderen, kinderen die verlangen naar een leven zonder angst, zonder voortdurende dreiging, een leven met HOOP voor de toekomst. Ruim zeven jaar geleden startte Musicians without Borders een project onder de naam Palestine Community Music om met een breed programma van muziek mogelijkheden voor kinderen te scheppen hun trauma’s door het maken van muziek te verwerken en hun gevoelens en frustraties op een geweldloze manier te uiten. Trauma’s zijn er veel, zoals Sadira (7 jaar), uit het vluchtelingenkamp Aida bij Bethlehem, die zag hoe een jongetje werd neergeschoten door een soldaat. Zij bleef huilen, was ontroostbaar, totdat ze uiteindelijk werd opgenomen in de klas van Fabienne waar ze langzaam weer kalmeerde door de muziek die haar tomeloze verdriet overwon.
project Musicians without Borders IMG_2001 (389K) Het hoofddoel is om door middel van allerlei vormen van muziek de kinderen met elkaar te verbinden, de wonden van de oorlog te helen, het weer fijn te vinden om te leven en steeds weer te verlangen om samen muziek te maken, te voelen hoe muziek ondanks alles heel diep in je zit zoals Faida haar juf vertelde nadat ze een liedje met haar ogen dicht op de cello had gespeeld: “Nu heb ik de muziek echt gevoeld!” De taal van muziek spreekt waar woorden tekort schieten.
Daarom mag dit niet in gevaar gebracht worden door gebrek aan voldoende sponsoren!

project Musicians without Borders IMG_2003 (205K) Het programma
Musicians without Borders (MwB) heeft vanuit Amsterdam sinds 2008 de volgende projectlijnen ontwikkeld:
 • Trainingen voor leerkrachten, maatschappelijk werkers, jonge culturele leiders in vluchtelingenkampen in community music leiderschap en geweldloosheid om zo jongeren en kinderen na traumatische ervaringen weer terug te brengen in de gemeenschap
 • Project rondom “rap” met rappers uit de kampen: ook uitwisseling met Nederlandse rap artiesten die jonge Palestijnse rappers opleiden
 • Een project met dove, slechthorende en slechtziende jongeren en kinderen in de West Bank
 • Muziekworkshops met kinderen met een geestelijke beperking (gemeenschappelijke uitgangspunten: scheppen van HOOP en saamhorigheid)
 • In nauwe samenwerking worden ook zogenaamde Playground programma’s uitgevoerd voor hele schoolpopulaties, waar eind mei al 2000 kinderen bij betrokken waren.
project Musicians without Borders IMG_2004 (219K) Nieuwe plannen
Voor 2016 zijn de volgende plannen gemaakt:
 • Uitbreiding van het lokale team van muziek workshopleiders om meer kinderen te kunnen bereiken
 • Muziektherapie voor kinderen met een beperking uit te breiden
 • Playground programma’s uitbreiden, o.a. in dorpjes zonder stromend water


project Musicians without Borders IMG_1995 (494K) Financiële situatie
Het totale Palestina programma heeft voor 2016 een bedrag van ruim 71.000 euro aan kosten. De opbrengsten komen van vaste en eenmalige donateurs en verder van fondsen. Doopsgezind WereldWerk stelt weer 5.000 euro ter beschikking. MwB investeert meer dan 93% van de begroting direct in de projecten. Eén van de vaste donateurs met een jaarlijks bedrag van 25.000 euro trekt zich na dit jaar terug.
Dit brengt MwB in een moeilijke situatie i.v.m. de ambities voor uitbreiding van het programma. MwB zoekt naar sponsors die een meerjarige verbintenis willen aangaan en wil samen met doopsgezind WereldWerk onderzoeken op welke manieren doopsgezind Nederland hierbij een rol kan spelen.

project Musicians without Borders IMG_2008 (239K) DG Apeldoorn
Wij als gemeente gaan hier een rol in spelen door dit project van harte te ondersteunen omdat wij geloven in: muziek verbindt. Daarnaast zijn allerlei acties gepland. De verkoop en het toiletbezoek op Koningsdag was al een groot succes. Ook onze kinderen van “Kom in de kring” zijn er bij betrokken en gaan op de gemeentedag in Mennorode zelfgemaakte spullen verkopen!project Musicians without Borders IMG_2009 (252K)
Pieter en Wilma

Naschrift: De ledenvergadering van 29 mei j.l. heeft ingestemd met het voorstel van de kerkenraad om voor een periode van 5 jaar ieder jaar € 1.000.- te doneren, ingaande 2016. Giften zijn en blijven zeer welkom!

MCC – actie voor kinderen in vluchtelingenkampen

In 2015 hebben we met elkaar 65 tasjes en een quilt gemaakt.
Samen met heel veel andere tasjes en quilts zijn ze verscheept door MCC naar de vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten.

De foto's laten zien hoe blij de kinderen en hun ouders hiermee zijn.

Nogmaals heel hartelijk dank voor ieders inzet.

Vluchtelingen uitpakken (251K) Vluchtelingen tasjes (245K) Vluchtelingen quilt (140K) Vluchtelingen moeder en kind (236K) Vluchtelingen hygiene tasjes (238K)


De broederkring had inkoop, inpakken en inleveren bij “Dopersduin” in Schoorl op 24 oktober 2015 gecoördineerd, waarna doopsgezind wereldwerk de coördinatie voor heel Nederland regelde. Dopers Nederland leverde op die dag de schoolkits, de hygiene kits en de comforters (quilts) daar in. Begin november vertrok een schip uit Rotterdam naar een haven in Jordanië of Libanon om de container te over te dragen aan MCC-vrijwilligers die zorgdragen voor het verdelen van de spullen in de kampen.

Syrie hulpactie 2015 IMG_0233 (356K) Hulpactie vluchtelingen voor MCC (89K)


Namens MCC en Doopsgezind WereldWerk,
Pieter Kat
AnneJet Bennink
Doopsgezind_Wereldwerk (3K)
In het kader van

Europese samenwerking voor vluchtelingen uit Syrië

Vier doopsgezinde hulpwerkorganisaties uit Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Nederland slaan de handen ineen en geven gehoor aan de oproep van Mennonite Central Committee (MCC) om hun werkers in de vluchtelingen kampen in Jordanië en Libanon te helpen hun werk mogelijk te maken. Lees verder op de site van Doopsgezind Wereldwerk...