VAN DE VOORZITTER

Geef mij je angst.
Angst is een gevoel dat we niet graag hebben. We zijn bang, bang voor iemand, bang voor een bepaalde situatie, bang voor de toekomst, bang voor de dood. Het geeft een gevoel van onrust, onveiligheid en niet weten wat er gaat gebeuren.
Dat komt omdat angst een gevoel is wat opgewekt wordt door ons denken.
We maken met onze gedachten angst. En net zoals we zelf verantwoordelijk zijn voor onze daden, zijn we ook verantwoordelijk voor ons denken.
Maar wat kunnen we hieraan doen? Met ons denken kunnen we dit niet oplossen,

Geef mij je angst en leef in Gods liefde
God heeft ons liefde gegeven, wij zijn samen met God een bron van liefde. Liefde, die niet uit ons denken voortkomt, maar opgewekt wordt uit ons hart. Door je te verenigen met God in liefde, leef je vanuit liefde en verdwijnt een naar gevoel zoals angst, dat door ons denken veroorzaakt wordt.
Dit houdt een keuze in. Samen met God in liefde leven en je hart als leidraad verkiezen boven je verstand.

Mag ik dan bij jou?
Claudia de Breij zingt in haar prachtige lied Mag ik dan bij jou over tal van angstige situaties in het leven. Haar vraag: Mag ik dan bij jou mag ge´nterpreteerd worden als de vraag aan God om daar te schuilen. God die liefde is. Liefde, die angst en andere negatieve gevoelens geen kans meer geeft om te bestaan.
Ik wens u allen een inspirerend, liefdevol en angstvrij nieuw seizoen toe.

AnneJet Bennink


Interview met penningmeester Karel de Vries

KarelDeVriesInterview2015 (290K)
Bron: Doopsgezind NL, juli/augustus 2015
Kerkenraad

De kerkenraad wordt gekozen door de Gemeenteleden. De samenstelling is als volgt:

Voorzitter: AnneJet Bennink
Amsivarilaan 17, 7312 HS Apeldoorn
telefoon 06 1374 0856
e-mail: ajbennink@hotmail.com

Secretaris: A. van Dijk
Paulus Potterstraat 79, 7204 CS Zutphen
telefoon 0575 519 147
e-mail: secretariaat@dgapeldoorn.doospgezind.nl

Penningmeester: Karel de Vries
Wildernislaan 13, 7313 BB Apeldoorn
telefoon 055 355 41 10
e-mail: kareleen@kpnplanet.nl

Lid: Janny Hommes - de Boer
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
telefoon 055 - 533 55 38
email: janny12@planet.nl