Regelmatig wordt tijdens een eredienst Kom-in-de-kring georganiseerd. Zie voor de aankondiging hiervan het overzicht.

Hieronder enkele foto's van Kom-in-de-kring van de afgelopen tijd.

Paasontbijt 2014

knderen met lampionnen

kinderen met kerst

Kinderactiviteit tijdens geboortedankzegging
Viering met kinderen

Kom-in-de-kring geeft kinderen een plaats in onze gemeente. Ze hebben hun eigen viering en spelen ook een rol bij de eredienst in de kerk.

Contactpersoon: Zr. F.M. van den Beld
Houttuinen-Zuid 41, 7325 RJ Apeldoorn
telefoon 055 - 378 08 17
e-mail: marjolein.vandenbeld@upcmail.nl

Meer informatie over deze activiteit is ook te vinden op www.komindekring.com.