Welkom

De Doopsgezinde Gemeente in Apeldoorn

    Wij zijn een open en gastvrije gemeente en gemeenschap, behorend tot de vrijzinnige flank van de protestantse kerken in Nederland.

    Wij horen wereldwijd bij de ‘Mennonites’*, sterk gericht op vrede en geweldloosheid en een sobere stijl van leven.

    Ons geloof houdt in dat wij geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap. Die is: Hebt elkaar lief en draagt elkaars lasten. Daarom zetten wij ons in voor vrede, gelijke rechten voor iedereen en het behoud van de aarde (de schepping).

    Een Doopsgezinde gemeente is geheel zelfstandig en staat niet onder enig kerkelijk gezag. Wij hebben geen dogma’s en schrijven niemand voor hoe die moet geloven, maar wij luisteren naar elkaar en zoeken naar eensgezindheid.

    Goede woorden zijn pas goed als ze leiden tot goede daden.

Onze groep wordt ouder en kleiner,
wij zoeken nieuwe belangstellenden,
vriendinnen en vrienden.
Kom eens langs op Paslaan 6.

    Twee keer in de maand een dienst op zondagmorgen,  bezieling, bezinning en viering. Van 10.00-11.00 uur.

    Elke dinsdag tussen 17.00-20.00 uur diverse activiteiten, zoals zingen, gesprekken, eten, maatschappelijke en culturele activiteiten.


*’Mennonites’, volgelingen van Menno Simons (1496-1561), ex-pastoor uit het Friese Witmarsum die opriep vanuit jezelf in het evangelie te geloven. Een keuze en een verantwoordelijkheid voor volwassen mensen.