Pastoraal werker: Mieke Hennus

Voorzitter: VACANT

Secretaris: VACANT

Penningmeester: Margreet v.d. Schee-Muis

Lid: Janny Hommes – de Boer

Lid: Heleen Dolleman – Bertoen